Строителството на Тракия започнало през 1973 г., като все още се изграждат нови сгради и се създават се паркове, а населението му нараства. Тракия все още е най-младежкият квартал на Пловдив като средна възраст, като е и най-новият район на града. Днес той е третият по големина квартал в България, застроен с панелни блокове. В последните години в него се появяват и жилищни сгради от ново строителство, което променя неговия панелен облик. Районът е съставен от 13 жилищни групи (микрорайони), сред които най-старият е А9 – Хан Аспарух – бл. № 1-19, 44, 310 е най-старият квартал в жилищния комплекс. След проведено допитване в района, организирано от „Граждански съвет Тракия“, са определени техните имена: