Скейт рампа в парк Ружа

В западната част на парк „Ружа“ е останало достатъчно широко пространство, предишна спортна площадка, от която е запазена и метална скейт рампа. По Общия устройствен план това място продължава да е предвидено за спортна зона. Въпрос на местна политика е иницирането на младежка кампания по разчистването и използването на пространството по предназначение.