Ротари парк

 

„Ротари“ парк е един от новите паркове в район „Тракия“ и предлага различни пространства за дейности на градските жители. Паркът се развива не само чрез дейностите на кметството, но и чрез културни проекти. От 2019 г. в него е построена сцена за културни прояви.