Полянката до парк „Чайка” в кв. „Каменица 2”

 

Намира се непосредствено до парк „Чайка”. Представлява открито тревно пространство с ниски храсти и все още малки дървета. Няма пейки. Пространството е оградено от улица и жилищни блокове, тихо и спокойно е. Подходящо е за малки работилници. Възможно е поставянето на сцена.