Пл. Джумая джамия

Парк „Джумая“ е известно още като „Градинката на Джумаята“ или парка на „Седмото тепе“. Градинката представлява малко пространство с поставеии в кръг пейки, а в средата паветас извисани откъси от литературни произведения на известни български автори.