Площадка Игра

Площадка „Игра“. Празно и затревено междублуково пространство зад блок 132 се превърна в културна сцена, благодарение на проект и намеса в градската среда.