Площадка в Шекер махала

Зелено пространство в Шекер махала, на ул. „Дилянка“, на запад от ж.п. линията се намира място с голям потенциал за общностни срещи и събития. Подходящо е за спортни съоръжения, игрище. Заобиколено е от дву- и триетажни къщи. Преди време на това място е имало „бараки“, в които е имало училище.