Парк Ружа

 

Паркът е естественият център на квартала и основната местна сцена за културни и социални прояви под егидата на районното кметство. Пространството пред църквата „Свети Климент Охридски“ се използва за концерти на хорове и бендове в рамките на инициативата „Музика в парка“, част от културния календар на района. На същата сцена се провеждат и станалите регулярни Майски празници, в които се включват всички творчески колективи от яслите, детските градини, училищата, читалищата и пенсионерските клубове в „Западен“. Освен това администрацията използва мястото за социални и общностни начинания, като раздаване на „курбан“ по повод религиозни празници.