Парк „Отдих и култура“

 

Паркът е любимо място за разходка и отдих на пловдивчани. Това го прави подходящ за събития, които разчитат на спонтанна публика и участници. В непосредствена връзка е с Братската могила и Гребния канал, което дава възможност за организиране и провеждане на серия от разностранни прояви и събития, третиращи екологични, спортни, младежки, общностни, активистки и пр. теми. Има своя „дива“ и друга – „култивирана“ част. Последната е парк „Розариума“, съоръжен с пейки, детски площадки, кучешка площадка, алеи и достатъчно открити пространства за събиране на публика и артисти.