Парк „Кронщад“

 

 

Парк с места за срещи и забавление на местните жители, облагородено с пейки. Няма обособена сцена, но е оживено и посещавано пространство.