Небет тепе

 

Небет тепе е едно от тепетата на Пловдив, които са се запазили и до днес. Заедно с Джамбаз тепе и Таксим тепе формират Трихълмието. Днес там се намира Стария град, а една от големите атракции при посещението на Стария град е „ Небет тепе“ – там са разкрити археологически останки от първото праисторическо селище, което датира от каменно-медната епоха (IV-III хил. пр.н.е.). днес по-известно като Стария град, на което е бил разположен античният град. Археологическият комплекс „Небет тепе“ е признат за паметник на културата от национално значение.