Марица

Северният бряг на река Марица между моста на Герджика и моста на Панаира е обширно място с много зеленина, пейки, сенчести места, детски кътове, фитнес уреди, подходящо за разхождане на кучета. Често има артистични намеси.