Кметството на район Тракия

 

Сградата е построена през 2012 година и оттогава пространството пред нея често се превръща в културна сцена на различни празнични събития и културни и социални проекти. Оттам тръгват и спортните маратони, и ежегодните велопоходи, а и брачният живот на много нови семейства.