Игрище на ул. „Крайна” в „Столипиново”

 

Игрището е изградено през 2019 година и в средната част на ул. „Крайна” в североизточната част от квартала. От едната му страна е улицата, а от другата жилищен блок. Ново е за квартала, заградено е с висока ограда с мрежа и има видеонаблюдение. Има баскетболни кошове и футболни врати. Достъпът до него е свободен. Треньор там сега е Шегун Филипс, на когото се заплаща от район „Източен” от май-юни 2019. Подходящо е за малки дейности и събития.