Игрище до бл. 74 в „Гладно поле”

Игрището е голямо и оградено с висока мрежа. То включва баскетболно и футболно игрище в едно, както и едно отделено по-малко игрище за футбол. Около него има жилищни блокове и няколко пейки, на които може наблюдатели да проследяват какво се случва на него. Оживено и посещавано място е. До него има малки бакалии, ресторант, магазини и места за клубна дейност. Там се провеждат спортни състезания и празници. Възможно е поставянето на сцена.