До река „Марица” в „Столипиново”

 

Слизайки на последна спирка на автобусите 36, 26 и 6 и тръгвайки в посока река „Марица” човек ще се натъкне на тревна площ, гледаща реката. От дясната страна с лице към „Марица” има широко пространство, подходящо за културни събития от различно естество. Река „Марица” е неразделна част от квартала. Пространство е в близост до ул. „Крайречна” и се намира в североизточната периферия на квартала. Необлагорено е и има нужда от почистване преди провеждане на събитие. Възможно е поставянето на сцена, но наличието на електричество не е подсигурено. Непосредствената близост до реката може да изисква и други подготовки.