Двор на ФА „Тракия“

 

Малък двор на репетиционната зала на ансамбъл „Тракия“ с пейки. Тихо и заградено междублоково кътче, подходящо за срещи, четения, малки представления, рецитали и др. Често се използва от местните жители. В близост се намира читалище „Христо Ботев“ и парково пространство, с което се оформя обширно пространство за различни събития.