В близост до паркинга е широко дворно пространство, което може да се използва за спортни и артистични мероприятия, пазари и публични събития. Домакините от Гайо сами осмислят пространството на фабриката си не само като производствено, а и като място за обучения и изкуства. В рамките на програмата на Пловдив 2019 се включват с организирането на различни събития, концерти в пространството на фабриката.