Графити надлез “Родопи”

 

Алтернативен ансамбъл от транспортна инфраструктура, която е градско място за улично изкуство, с подходящи поляни за събития на открито, инсталации, фестивали и по-шумни събития. В близост се намират Ухото и кв. Съдийски, с който се сформира обширно място и своеобразен мост между районите южен, централен и тракия, подходящо за големи фестивали, улични събития, занимания на открито.