Водна каскада

 

 

Водната каскада е изградена на стълбите на „Каменица“. Стълбите водят от главната улица към „Дановия хълм“ (Сахат тепе).