Шекер махала

Шекер (от турски език şeker – захар) махала е втората по големина етническа махала в Пловдив. Намира се в северозападната част на града, в близост до новата индустриална зона. В покрайнините ѝ се намира т.нар. „Руски пазар”, където част от жителите на махалата, както и други жители на Пловдив, се занимават с търговия. Населението е смятано за предимно ромско, но около 4/5 от него обявяват, че са от турски произход. В официални източници като наименования на пространства от махалата се срещат и кв. „Тодор Каблешков” или пък кв. „Бенковски”. Те се свързват с построяването на жилищна група „Тодор Каблешков” – комплекс от 80 броя нови жилищни сгради и прилежащата им инфраструктура с помощта на финансиране от европейски програми през 2004 г.