Старият град

Този квартал е познат на много пловдивчани. Старият град е името, с което е известен Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“. Намира се върху три от хълмовете на Пловдив – Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе, които местните познават като Трихълмието. Старият град се изгражда векове наред в резултат на непрекъснатия живот в града като съчетава в себе си духа и архитектурата от различни епохи – Античност, Средновековие и българско възраждане. Промени в квартала настъпват през 1956 г., когато е обявен за архитектурно-исторически резерват. През 2004 г. се подписва спогодба между България и ЮНЕСКО, която определя статута на резервата „Старинен Пловдив“. Той става част от допълнителния списък на обектите на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. В Стария град се намират голяма част от туристическите обекти, които привличат най-много туристи от цял свят. Именно там се намира Античният театър, както и множество възрожденски къщи и религиозни храмове, по улиците му човек ще достигне до Етнографския музей и още много други архитектурни паметници на културата.