Мараша

На южния бряг на река Марица е разположен Мараша – познато название на централна градска част в Пловдив. Той започва на изток от Семинарията и в западна посока достига до Гребния канал, за южна граница служат склоновете на Бунарджика и Сахат тепе. Погледнато през историята Мараша е най-знаменателната градска зона на Пловдив, редом с Трихълмието, където е разположен Стария град. В неговите пространства могат да бъдат открити множество градски забележителности като площад „Съединение“ с паметника „Съединение на България“, Дондуковата градина, бившата Пловдивска мъжка гимназия (днес Хуманитарна гимназия), Четвъртък пазара, архитектурния паметник Имарет джамия, Еврейската махала и т.н.