Кючук Париж

Наричан Кючук Париж (или Малкия Париж, тур.) или просто Кючука, тази част от район „Южен” е добре позната. Дългогодишен символ на квартала на юг от ж. п. линията е Оловната кула на Сачмената фабрика, построена през 1927 г. от Иван Нейков (и разрушена през 2002 г.), наподобяваща по формата си парижката Айфелова кула. Първата световна война е важна за промяната в „облика” на Кючука, защото Пловдив е един от градовете, където се настаняват голям брой бежанци от Беломорска Тракия и Егейска Македония. Повечето от тях се заселват именно на юг от ж. п. линията. Първото планиране на квартала започва през 1924 г. Така Кючук Париж възниква като квартал на бежанци, а между двете войни придобива работнически характер.