Кършияка

Кършияка (от турски език Karşıyaka – „другия бряг“) е име на квартал, но често се използва и в говоренето за обозначаване на целия северен район на град Пловдив. Разположен в района около Гранд Хотел „Пловдив“ и църквата „Св. Иван Рилски”. Този квартал има и условни граници, съответно на север – гара Филипово, на запад – Захарната фабрика, на изток – Пловдивският международен панаир и на юг – река Марица. Началото на своето съществуване той започва през първата половина на XVI в. През XVIII и XIX век има голям приток на българско население и именно тогава се оформя „българския характер” на квартала. Докъм средата на XX в. там са живели средно заможни зеленчукопроизводители, използващи водите на реката за напояване, също така и превозвачи по реката, дребни търговци и занаятчии.