Столипиново

Намира се в източната част на гр. Пловдив, на южния бряг на река Марица. Кварталът е населен от хора с различна етническа принадлежност, християни и мюсюлмани, като голяма част се самоидентифицира като етнически турци. Познат е като „най-големият етнически кварта в България”, респективно в Пловдив. Създаден е през 1889 г., когато общинският съвет на Пловдив, по повод епидемия от шарка, решава да изсели пръснатите из града жители от ромски произход, по това време около 350 души, в новосъздадено „циганско село“ на 2 километра източно от Пловдив. Първоначално кварталът е наречен „Новото село“, а по-късно е преименуван на генерал Столипин. Макар и възприеман като едно цяло, „Столипиново” е съставен от множество различни махали, които оформят неговия облик.