Каменица 2

Името на квартала произлиза от изчезнало вече едноименно тепе, където през XVIII и XIX век е имало каменоделни и са били добивани камъни за строителството. Кв. „Каменица” е разделен на 2 части. Свърза се и с едноименната пивоварна и марка бира, която обаче вече не се намира в Пловдив и е заместена с музей, който да бъде свидетел на миналото на пивоварната. Административните граници на квартала в район „Източен” са: на юг – бул. „Санкт Петербург“, на запад – бул. „Източен“, на север – бул. „Мария Луиза“, а в източна посока разделителната линия започва от улица „Лев Толстой“ и продължава по улица „Богомил“.