Изгрев

Кварталът е най-крайната урбанизирана територия в източна посока на южния бряг на река Марица. Територията му се заключва: на юг – Цариградско шосе, на запад – Столипиново, като разделителната линия между двата квартала минава по улица „Ландос“, на изток до промишлената зона и дъгата на Околовръстното шосе, а на север – реката. В края на 70-те години на ХХ век се изгражда новата част на квартала. Тя се състои от основно ниски пет и осем етажни панелни блокове. Старата му част, между Цариградско шосе и улица „Храбрец“, е застроена с малки тухлени кооперации.