Смирненски

Намира се в западната част на града. Граничи на юг с железопътна линия София – Пловдив, а на запад с кв. Прослав. В източната посока кварталът се затваря от железопътната отсечка Централна гара – гара Филипово и допира до западните склонове на Хълма на младостта (Младежки хълм). На север граничи с парка на Гребния канал. Условно кварталът се разделя на 2 части: стара (Смирненски 1) и нова (Смирненски 2) част, разделени от улица „Царевец“. В старата част се откроява предимно със стари тухлени къщи и кооперации, строени през 50-те и 60-те години, а в новата могат да се видят блокове от панелен тип, строени през 60-те, 70-те и 80-те години на XX век. Символичният център на квартала – парк „Ружа“ с православния храм „Свети Климент Охридски“ се намират в неговата нова част. В момента се обособяват още 2 нови части – Смирненски 3 и Смирненски 4, съответно около Братската могила и МОЛ „Пловдив“.