Прослав

Това е най-западният квартал на Пловдив. През 1926 г. този квартал е бил село Мичкюр. Там е създадена последната и най-голяма толстоистка колония в България, която закупува повече от 200 декара земя и създава, с помощта на заеми, голямо модерно стопанство. В 1934 г. селото е прекръстено на Прослав, а през 1969 г. е слято с Пловдив.