Капана

Квартал „Капана“ се намира в същинския център на Пловдив. Появява се като средище на занаятчии около някогашния Куршум хан (на мястото на днешните Централни хали). Не е случайно името му, защото кварталът представялява плетеница от малки улички, носещи имена, които говорят сами по себе си – Абаджийска, Кожухарска, Железарска, Златарска и пр. Около него се намират известни забележителности на града, които са включени в неговата визитка пред света като Джумая джамия, Римския стадион, Стария град. През последните години Капана постепенно се трансформира в квартал на творческите индустрии. В пространствата му често се провеждат фестивали и други културни и творчески събития, с което интересът не само от страна на пловдивчани, но и на гости от страната и чужбина расте все повече.