Гладно поле

Гладно поле е сравнително нов, малък квартал на Пловдив. Оформен е около 70-те години на XX век с разширяването на града. Местните разказват, че „през 1928 година на това място са били голи полета и по тях не е никнало нищо, затова управата ги дава на армията”. Именно оттам идва и името му.